گروه مهنـدســی فرهـــنگ کــــــــاج

فعالیت ها

فعالیت ها (4)

افتتاح نمایشگاه مشهد دوست داشتنی

دوشنبه, 12 شهریور 1397 ساعت 08:19 نوشته شده توسط

افتتاح نمایشگاه مشهد دوست داشتنی

بازارچه خیریه شکوه مهرورزی

دوشنبه, 12 شهریور 1397 ساعت 08:18 نوشته شده توسط

بازارچه خیریه شکوه مهرورزی

جشن معلم سپاس

دوشنبه, 12 شهریور 1397 ساعت 16:08 نوشته شده توسط

جشن معلم سپاس

باشگاه اجتماعی همسران مشهدی

دوشنبه, 12 شهریور 1397 ساعت 00:00 نوشته شده توسط

طرح با هم ویژه همسران و زوج های جوان مشهدی