گروه مهنـدســی فرهـــنگ کــــــــاج

Page 1 of 2

ثبت نام کارگاه آموزشی فن بیان


مدرس : مهندس هادی میری


تعداد جلسه :5 جلسه


زمان کد یک :

پنج شنبه 5 مهرماه ساعت 19-15
جمعه 6 مهر ماه ساعت 814-8

زمان کد دو:


پنجشنبه 12 مهرماه ساعت 19-15
جمعه 13 مهر ماه ساعت 14-8

هزینه شرکت در کارگاه : 195 هزار تومان

 

نام و نام خانوادگی(*)
لطفا نام و نام خانوادگی خود را به درستی وارد نمایید

شماره تماس(*)
شماره همراه خود را به درستی وارد کنید

پست الکترونیکی(*)
Invalid Input

مبلغ واریزی
0 ریال

روش پرداخت

پرداخت و تکمیل ثبت نام