گروه مهنـدســی فرهـــنگ کــــــــاج

Page 1 of 2

ثبت نام کارگاه آموزشی فن ارتباط موثر در صنعت گردشگری


مدرس : امیر طه سلامی


تعداد جلسه :3 جلسه


زمان کلاس


جمعه 27 مهر ماه ساعت19-15

هزینه شرکت در کارگاه : 95 هزار تومان

 

نام و نام خانوادگی(*)
لطفا نام و نام خانوادگی خود را به درستی وارد نمایید

شماره تماس(*)
شماره همراه خود را به درستی وارد کنید

پست الکترونیکی(*)
Invalid Input

مبلغ واریزی
0 ریال

روش پرداخت

پرداخت و تکمیل ثبت نام