گروه مهنـدســی فرهـــنگ کــــــــاج

Page 1 of 2

ثبت نام کارگاه آموزشی عکاسی گردشگری و طبیعت


مدرس : دکتر مجید رضا فکری


تعداد جلسه :3 جلسه - یک روز


زمان کلاس تئوری :

پنج شنبه 19 مهرماه ساعت 19-15

زمان کارگاه عملی:


جمعه 20 مهر ماه ساعت 20-8

هزینه شرکت در کارگاه : 245 هزار تومان

 

نام و نام خانوادگی(*)
لطفا نام و نام خانوادگی خود را به درستی وارد نمایید

شماره تماس(*)
شماره همراه خود را به درستی وارد کنید

پست الکترونیکی(*)
Invalid Input

مبلغ واریزی
0 ریال

روش پرداخت

پرداخت و تکمیل ثبت نام